Χριστόφορος Βερναρδάκης TwitterFacebookYouTubeLinkedInGoogle Plus
 Broadcast live streaming video on UstreamΤΥΠΟΣ
Εφ. ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
16/7/1995
Εφ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
20/4/1994
Εφ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ.
12/4/1994
Περ. FLASH
1/1/1993
Περ.FLASH (με Γ.Μαυρή)
1/9/1992
Περ. FLASH
1/7/1992
Περ. FLASH
1/6/1992
Περ. FLASH (με Γ.Μαυρή)
1/5/1992
Περ.FLASH
1/2/1992
Εφ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1/12/1991
Περιοδικό ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ, τ. 46
1/1/1987
Περιοδικό ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ, τ. 43 (με Γ.Μαυρή)
1/10/1986
Περιοδικό ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ, 42
1/9/1986
Περιοδικό ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ, τ. 29
1/8/1985
Περιοδικό ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ, τ.28 (με.Γ.Μαυρή)
1/7/1985