Χριστόφορος Βερναρδάκης TwitterFacebookYouTubeLinkedInGoogle Plus
 Broadcast live streaming video on UstreamΤΥΠΟΣ
Εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ
20/11/1999
Εφ.ΗΜΕΡΗΣΙΑ
13/11/1999
Εφ.ΗΜΕΡΗΣΙΑ
6/11/1999
Εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ
23/10/1999
Εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ
16/10/1999
Εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ
9/10/1999
Εφ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ
2/10/1999
Εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ
25/9/1999
Εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ
4/9/1999
Περιοδικό ΡΕΥΜΑΤΑ
1/8/1999
Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ
3/7/1999
Εφημερίδα ΕΠΟΧΗ
24/1/1999
Εφημερίδα ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
16/8/1998
Εφ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
15/7/1996
Περιοδικό ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1/2/1996