Χριστόφορος Βερναρδάκης TwitterFacebookYouTubeLinkedInGoogle Plus
 Broadcast live streaming video on UstreamΚΟΙΝΩΝΙΑ
Λήμμα στο Κοινωνικό, Πολιτικό και Πολιτισμικό Λεξικό Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '80, Βαμβακάς, Β. - Παναγιωτόπουλος, Π. (επιμέλεια), Αθήνα, εκδόσεις Πέρασμα, 2010.
13/10/2014