Χριστόφορος Βερναρδάκης TwitterFacebookYouTubeLinkedInGoogle Plus
 Broadcast live streaming video on UstreamΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Ποσοτική Ερευνα σε 800 νοικοκυριά, στο πλαίσιο του Ερευνητικού Εργου "ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ-ΥδρόΠολη: Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της Αστικής Ανάπτυξης και των Υποδομών Νερού στην πόλη με έμφαση σε καινοτόμες παρεμβάσεις κατανεμημένης διαχείρισης". ΕΤΟΣ: 2013 Συστηματική παρακολούθηση των δεικτών του ελληνικού εμπορίου, με χρήση πάνελ μικρών και μεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων. Το Βαρόμετρο διεξάγεται σταθερά από το 2012 και εντάσσεται στο Ερευνητικό Εργο "Ενίσχυση της Επιστημονικής και Επιχειρησιακής Ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΘνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ). ΕΤΟΣ: 2012-2015 Ερευνητικό Πρόγραμμα ανεξάρτητων Ποσοτικών Ερευνών στα μέλη ΔΕΠ / διδάσκοντες, στους διοικητικούς υπαλλήλους και στους φοιτητές/τριες. Φορέας Ανάθεσης Πρυτανεία ΑΠΘ, Σχεδιασμός και Διενέργεια: Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βερναρδάκης Χριστόφορος. ΕΤΟΣ: 2011 Ποσοτική έρευνα σε δείγμα 800 ατόμων, με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Φορέας Ανάθεσης: Πρυτανεία ΑΠΘ, Φορέας διενέργειας: Τμήμα Πολιτικών Επιστημών - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρ.Βερναρδάκης. ΕΤΟΣ: 2010-2011 Ποσοτική έρευνα στους αποφοίτους του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, με αντικείμενο τη διερεύνηση των επαγγελματικών τους διαδρομών μετά το πτυχίο. Η έρευνα διεξήχθη από Ομάδα Φοιτητών του Τμήματος με τηλεφωνικές συνεντεύξεις. ΕΤΟΣ: 2009 Το Βαρόμετρο διεξάγεται σταθερά σε ετήσια βάση από το 2003, με τη συνεργασία των εταιρειών VPRC και MEDA Communication. Αποτελεί το βασικό οδηγό των μεγάλων επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά την ΕΚΕ και την πολιτική των κοινωνικών τους προγραμμάτων. Ταυτόχρονα, διερευνάται η συνολική εικόνα των ΜΚΟ στην Ελλάδα. ΕΤΟΣ: 2003-2014 ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ: 5-11/2006 - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΠΕΑΕΚ – Κοινοπραξία VPRC / MRB ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ: 10/2005 - 4/2006 - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών. ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ: 10/2005 - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - VPRC. ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ: 5/2005 - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Π.Κ. ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ: 12/2004 - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ – Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου. ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ: 9/2003 – 11/2004 - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Α.Ε. – Κοινοπραξία VPRC-MRB-Research International ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ: 11/2004 - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΚΕΘΕΑ – VPRC ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ: 7-9/2004 - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας – VPRC ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ: 1-3/2004 - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) – VPRC