Χριστόφορος Βερναρδάκης TwitterFacebookYouTubeLinkedInGoogle Plus
 Broadcast live streaming video on UstreamΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ
Υποψήφια διδάκτωρ: Κοντογιάννη Αιμιλία (σε εξέλιξη) Υποψήφια Διδάκτωρ: Πέγιου Σμαρώ (σε εξέλιξη) Υποψήφια Διδάκτωρ: Περάκη Ελλη (σε εξέλιξη) Υποψήφιος Διδάκτωρ: Σπυριδάκης Χρήστος (σε εξέλιξη) Υποψήφιος Διδάτωρ: Ανδρονίδης Συμεών (σε εξέλιξη)