Χριστόφορος Βερναρδάκης TwitterFacebookYouTubeLinkedInGoogle Plus
 



Broadcast live streaming video on Ustream



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαιδεύσεως Πανεπιστημίου Αθηνών. Το μάθημα διδάχθηκε την περίοδο 2004-05/χειμερινό εξάμηνο, 2006-07/χειμερινό εξάμηνο, 2007-08/χειμερινό εξάμηνο και 2013-2014/θερινό εξάμηνο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης. Το μάθημα διδάχθηκε σε συνδιδασκαλία με Α. Αλεξόπουλο στην περίοδο 2004-05/θερινό εξάμηνο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης. Το μάθημα διδάχθηκε σε συνδιδασκαλία με Μ. Μενδρινού την περίοδο 2004-05/θερινό εξάμηνο. Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ. Το μάθημα διδάσκεται από την περίοδο 2009-2010 στο θερινό εξάμηνο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Αφορά στην περίοδο 1974 έως σήμερα Το μάθημα διδάσκεται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής ΑΠΘ - Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης στο χειμερινό εξάμηνο, από την περίοδο 2013-14.