Χριστόφορος Βερναρδάκης TwitterFacebookYouTubeLinkedInGoogle Plus
 Broadcast live streaming video on UstreamΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Εισήγηση στο Θεματικό Εργαστήριο για τη χρήση των ποσοτικών μεθόδων στην κοινωνική έρευνα, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, 29 Ιανουαρίου 2010 Εισήγηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τομέα της΄Κοινωνιολογίας Δικαίου, Νομικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών, 26 Ιανουαρίου 2009. Εισήγηση στο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέμα Σεμιναρίου: Η μεταπολίτευση και η αποκατάσταση της δημοκρατικής νομιμότητας, συνέχεια και ρήξη με το παρελθόν. ΜΑΡΤΙΟΣ 1991 Εισήγηση στο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Πολιτικής Επιστήμης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Θέμα Σεμιναρίου: Τα Πολιτικά Κόμματα. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1990 Εργασία στον Μεταπτυχιακό Κύκλο Σπουδών της Philosophie Politique, Université: Paris I, ΜΑΙΟΣ 1987. Mémoire de D.E.A., Université Paris II, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1987.