Χριστόφορος Βερναρδάκης TwitterFacebookYouTubeLinkedInGoogle Plus
 Broadcast live streaming video on UstreamΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1999. Περιέχεται στον τόμο ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1998. ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, Αθήνα: ΙΣΤΑΜΕ, Σειρά Ερευνα, αρ.2 ΕΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1997. Στο Περιοδικό ΕΠΙΚΕΝΤΡΑ, τ. 2, έκδ. του Κέντρου Πολιτικής Ερευνας και Επιμόρφωσης (ΚΠΕΕ). ΕΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1989. Στο Περιοδικό ΘΕΣΕΙΣ, τ. 26. ΕΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1988. Στο Περιοδικό ΘΕΣΕΙΣ, τ. 23-24 ΕΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1988. Στο Περιοδικό ΘΕΣΕΙΣ, τ.22. ΕΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1988. Στο Περιοδικό ΘΕΣΕΙΣ, τ. 22. ΕΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1987. Στο Περιοδικό ΘΕΣΕΙΣ, τ. 21. ΕΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1987. Στο Περιοδικό ΘΕΣΕΙΣ, τ. 20 ΕΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1986. Στο Περιοδικό ΘΕΣΕΙΣ, τ. 18. ΕΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1986. Στο Περιοδικό ΘΕΣΕΙΣ, τ. 16. ΕΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1985. Στο Περιοδικό ΘΕΣΕΙΣ, τ. 14.