Χριστόφορος Βερναρδάκης TwitterFacebookYouTubeLinkedInGoogle Plus
 Broadcast live streaming video on UstreamΟι αναγκαίες τομές στο πολιτικό σύστημα. Πολιτικές για ένα σε βάθος εκδημοκρατισμό
Πέντε βασικές πολιτικές προτάσεις που σηματοδοτούν τομή στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος