Χριστόφορος Βερναρδάκης TwitterFacebookYouTubeLinkedInGoogle Plus
 Broadcast live streaming video on UstreamΙ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, 18-20 Δεκεμβρίου 2014
http://hpsa.gr/Portals/0/HPSA%20Conference%202014.pdf