Χριστόφορος Βερναρδάκης TwitterFacebookYouTubeLinkedInGoogle Plus
 Broadcast live streaming video on UstreamReading Behavior of the Greek Population 1998-1999

ΕΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 2000
PUBLISHING RESEARCH QUARTERLY, Volume 16, No 2.