Χριστόφορος Βερναρδάκης TwitterFacebookYouTubeLinkedInGoogle Plus
 Broadcast live streaming video on UstreamΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ II

Α. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

Το μάθημα της Εισαγωγής στην Πολιτική Επιστήμη είναι διαρθρωμένο σε δέκα (10) βασικές ενότητες παραδόσεων που ολοκληρώνονται σε δεκατρείς παραδόσεις, ως εξής:

1.       Γενική εισαγωγή στο αντικείμενο της Πολιτικής Επιστήμης – Κράτος, Πολιτική, Οικονομία, Ιδεολογία.

 2.       Πολιτική και Κυβέρνηση. Οι βασικές έννοιες: Πολιτική, Κυβέρνηση,Σύστημα Διακυβέρνησης, Κράτος και Πολιτική Εξουσία, Πολιτική Νομιμοποίηση

 3.       Δημοκρατία. Βασικές θεωρίες της Δημοκρατίας. Αμεση και Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία. Κρίση των Δημοκρατιών

 4.    ολιτική Κουλτούρα. Πολιτική Εμπιστοσύνη και κοινωνικό κεφάλαιο, Μεταϋλιστικές ιδεολογίες, Πολιτική κοινωνικοποίηση

 5.       Πολιτική Συμμετοχή. Μορφές πολιτικής συμμετοχής. Κοινωνικά κινήματα. Επαναστάσεις.

 6.       Εκλογές και Ψηφοφόροι. Εκλογική συμπεριφορά, Εκλογικά συστήματα, εκλογική συμμετοχή και εκλογική αποχή.

 7.       Πολιτικά κόμματα και Κομματικό σύστημα. Θεωρία των πολιτικών κομμάτων και μορφές μετεξέλιξης του κομματικού φαινομένου.  

 8. Ομάδες Συμφερόντων. Πλουραλισμός και κορπορατισμός.

 9.       Κρατικές πολιτικές. Η διαμόρφωση και άσκηση της πολιτικής. Πώς παράγονται οι πολιτικές αποφάσεις

 10.    Νομοθετική Εξουσία, Εκτελεστική Εξουσία, Γραφειοκρατία και Δημόσια Διοίκηση.

 Β. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Πέραν από τα διανεμόμενα συγγράμματα, οι φοιτητές/τριες μπορούν για πληρέστερη ενημέρωση και εμβάθυνση να αναζητήσουν προαιρετικά και τα παρακάτω βασικά εγχειρίδια.

Agnioli, J.(2013). Oμετασχηματισμός της δημοκρατίας και παρεμφερή κείμενα (1967-1998), Αθήνα, εκδ.ΚΨΜ.

Βall, A. – Peters, G. (2001), Σύγχρονη πολιτική και διακυβέρνηση. Εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη, Αθήνα, εκδ. Παπαζήσης.

Carnoy, M. (1990), Κράτος και πολιτική θεωρία, Αθήνα, εκδ. Οδυσσέας.

Ηeywood, A. (2007), Πολιτικές ιδεολογίες, Θεσσαλονίκη, εκδ. Επίκεντρο.

Μény, Y. (1995), Συγκριτική πολιτική, εκδ. Παπαζήσης, 2 τόμοι.

Schmidt, M.G. (2004), Θεωρίες της δημοκρατίας, Αθήνα, εκδ. Σαββάλας.