Χριστόφορος Βερναρδάκης TwitterFacebookYouTubeLinkedInGoogle Plus
 Broadcast live streaming video on UstreamΕισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη I

 Α. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

Το μάθημα της Εισαγωγής στην Πολιτική Επιστήμη είναι διαρθρωμένο σε δέκα (10) βασικές ενότητες παραδόσεων που ολοκληρώνονται σε δεκατρείς παραδόσεις, ως εξής:

·  Γενική εισαγωγή στο αντικείμενο της Πολιτικής Επιστήμης – Κράτος, Πολιτική, Οικονομία, Ιδεολογία.

·  Πολιτική και Κυβέρνηση. Οι βασικές έννοιες: Πολιτική, Κυβέρνηση,Σύστημα Διακυβέρνησης, Κράτος και Πολιτική Εξουσία, Πολιτική Νομιμοποίηση 

·  Δημοκρατία. Βασικές θεωρίες της Δημοκρατίας. Αμεση και Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία. Κρίση των Δημοκρατιών

·  Πολιτική Κουλτούρα. Πολιτική Εμπιστοσύνη και κοινωνικό κεφάλαιο, Μεταϋλιστικές ιδεολογίες, Πολιτική κοινωνικοποίηση 

·  Πολιτική Συμμετοχή. Μορφές πολιτικής συμμετοχής. Κοινωνικά κινήματα. Επαναστάσεις.

·  Εκλογές και Ψηφοφόροι. Εκλογική συμπεριφορά, Εκλογικά συστήματα, εκλογική συμμετοχή και εκλογική αποχή.

·  Πολιτικά κόμματα και Κομματικό σύστημα. Θεωρία των πολιτικών κομμάτων και μορφές μετεξέλιξης του κομματικού φαινομένου.
 

·  Ομάδες Συμφερόντων. Πλουραλισμός και κορπορατισμός. 

·  Κρατικές πολιτικές. Η διαμόρφωση και άσκηση της πολιτικής. Πώς παράγονται οι πολιτικές αποφάσεις

·  Νομοθετική Εξουσία, Εκτελεστική Εξουσία, Γραφειοκρατία και Δημόσια Διοίκηση.

 
Β. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Πέραν από τα διανεμόμενα συγγράμματα, οι φοιτητές/τριες μπορούν για πληρέστερη ενημέρωση και εμβάθυνση να αναζητήσουν προαιρετικά και τα παρακάτω βασικά εγχειρίδια.

·      Agnioli, J.(2013). O μετασχηματισμός της δημοκρατίας και παρεμφερή κείμενα (1967-1998), Αθήνα, εκδ. ΚΨΜ.

·        Βall, A. – Peters, G. (2001), Σύγχρονη πολιτική και διακυβέρνηση. Εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη, Αθήνα, εκδ. Παπαζήσης.

·        Carnoy, M. (1990), Κράτος και πολιτική θεωρία, Αθήνα, εκδ. Οδυσσέας.

·        Ηeywood, A. (2007), Πολιτικές ιδεολογίες, Θεσσαλονίκη, εκδ. Επίκεντρο.

·        Μény, Y. (1995), Συγκριτική πολιτική, Aθήνα, εκδ. Παπαζήσης, 2 τόμοι.

·        Schmidt, M.G. (2004), Θεωρίες της δημοκρατίας, Αθήνα, εκδ. Σαββάλας.