Χριστόφορος Βερναρδάκης TwitterFacebookYouTubeLinkedInGoogle Plus
 Broadcast live streaming video on UstreamΤο Κοινωνικό Κράτος στη Δυτική Ευρώπη
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 
1.     Εισαγωγή: Η πολιτική οικονομία του κοινωνικού κράτους. Αντιφάσεις και επιπτώσεις
2.     Οι καταβολές του κοινωνικού κράτους. Αναπτυγμένος καπιταλισμός και μεταπολεμικό κοινωνικό κράτος.
3.     Η επέκταση των κοινωνικών δαπανών. Το κόστος του κοινωνικού κράτους.
4.     Η χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους
5.     Η συνταξιοδοτική πολιτική. Θεωρία και εμπειρικές πρακτικές
6.     Κράτος, εργασιακές σχέσεις και κοινωνική πολιτική.
7.     Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Απασχόληση.
8.     Η στεγαστική πολιτική στις χώρες της Ε.Ε. και στην Ελλάδα
9.     Δαπάνες υγείας, Προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες.
10.Τοπικές πολιτικές και πολιτικές περιβάλλοντος.
 
Προτεινόμενη συμπληρωματική βιβλιογραφία
  1. Gough, Ian (2008). H Πολιτική Οικονομία του Κοινωνικού Κράτους, εκδ.Σαββάλας
  2. Γετίμης, Π. – Γράβαρης, Δ. (1993). Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνική Πολιτική. Η σύγχρονη προβληματική, εκδ. Θεμέλιο.